Header Bergman Postma1

Aansprakelijkheid en goed werkgeverschap

Een werknemer is met de auto op weg naar een bedrijfsuitje en raakt betrokken bij een aanrijding. Hij loopt hierbij zwaar letsel op. De werkgever kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld op basis van de regels die gelden voor goed werkgeverschap. Deze houden in dat een werkgever verplicht is zijn werknemers financieel te beschermen tegen gevaarlijke situaties waarin zij vanwege hun werk in terechtkomen. Als werkgever kun je die bescherming bieden door je werknemer goed te verzekeren. Maar wat is in deze situaties een goede verzekering?

Voor welke situaties gaat dit op?

Er zijn vele situaties denkbaar waarin je als werkgever aangesproken kunt worden op goed werkgeverschap. Denk bijvoorbeeld aan een thuiszorgmedewerker die op de fiets of te voet naar haar werk gaat en onderweg geschept wordt door een auto, of aan een cassière van een supermarkt die tijdens een overval beschoten wordt. Of aan de TBS-medewerker die wordt mishandeld door een TBS’er. Door rechtelijke uitspraken kwamen afgelopen jaren tal van dit soort gevallen in de publiciteit.

Zorgplicht niet van toepassing

Elke werkgever heeft een zorgplicht, dat betekent dat hij zijn werknemers moet behoeden voor schade door een veilige inrichting van werkplek, de middelen en werktuigen. Wanneer er iets gebeurt waarbij de werkgever geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de situatie, denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke verkeerssituaties, kan hij niet aansprakelijk gesteld worden op basis van zijn zorgplicht. Dat kan wel op basis van goed werkgeverschap.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever zijn werknemers moet beschermen tegen de financiële gevolgen van gevaarlijke situaties waarin zij, in verband met hun werk, terecht komen. Dat kan door hen goed te verzekeren. Maar wat is in dit soort gevallen een goede verzekering?

Aansprakelijkheidsverzekering door Bedrijven (AVB)

De schade kan niet gedekt worden door de AVB. Bij aansprakelijkheid op basis van goed werkgeverschap gaat het om de financiële gevolgen van het ontbreken van een verzekering die de schade van de werknemer dekt. We spreken dan van zuivere vermogensschade, en die wordt niet gedekt door de AVB. Die dekt slechts personenschade en zaakschade.

Collectieve ongevallenpolis

Ook een (collectieve) ongevallenpolis is in dit geval niet zonder meer toereikend. Deze keert namelijk  een vast bedrag uit zonder rekening te houden met de werkelijke schade. Zeker bij ernstige letselschades, die vergaande gevolgen kunnen hebben zoals arbeidsongeschiktheid en dus inkomens- en pensioenschade, medische kosten, kosten voor hulpmiddelen, smartengeld, is dit absoluut onvoldoende. Bovendien is tijdelijke arbeidsongeschiktheid hierin ook niet meeverzekerd.

SVI of SBM

Schadeverzekeringen voor gemotoriseerd verkeer zoals de SVI of SBM geven niet in elke situatie een goede dekking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de thuiszorgmedewerker die op de fiets of te voet op weg naar haar werk slachtoffer wordt van een ongeval.

Laat je goed adviseren!

Er zijn wel degelijk producten op de markt die een goede dekking geven in dit soort aansprakelijkheidskwesties. Vaak gaat het om een combinatie van verzekeringen, toegerust op de specifieke situatie van jouw bedrijf en de werkomstandigheden van je werknemers. Laat je dus goed adviseren over verzekeringsproducten die jouw werknemers afdoende beschermen tegen dit soort risico’s.

Heb je vragen over aansprakelijkheid en goed werkgeverschap?

Neem contact op met Michel Bergman,

0622498753
mailen

wij helpen jouw lastige zaken

begrijpelijk te maken