Header Bergman Postma1

Hot item: de aflossingsvrije hypotheek

hot item: de aflossingsvrije hypotheek

Had jij op 31-12-2012 reeds een hypotheek? Dan heb je onder voorwaarden nog recht op een aflossingsvrije hypotheek voor een deel van de totale hypotheek. De afgelopen periode is in de media veel gezegd en geschreven over de aflossingsvrije hypotheek. In dit artikel geven wij onze mening hierover. Is het zoals deskundigen roepen nu echt zo’n risico om een aflossingsvrije hypotheek te hebben?

Aflossingsvrije hypotheek bestaat niet

De term “aflossingsvrije hypotheek” is ongelukkig gekozen. Je zou denken dat je deze lening niet hoeft af te lossen. Dat is helaas niet het geval. De lening moet op het eind van de looptijd wel degelijk worden afgelost. Dit staat zo benoemd in de hypotheekakte die je bij de notaris hebt getekend. Met de term “aflosvrij” wordt slechts aangegeven dat gedurende de looptijd van de hypotheek niets hoeft te worden afgelost. Gedurende de looptijd van de lening wordt dus alleen de rente over de hypotheekschuld betaald. Woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek hebben lage woonlasten. Dit lijkt heel aantrekkelijk. Maar geldt dit ook voor de lange termijn?

Het aflossen van een aflossingsvrije hypotheek

Op het eind van de looptijd moet de aflossingsvrije lening dus worden terugbetaald. Dit kan op 3 manieren worden gedaan:

  • Het uitstaande bedrag in 1 keer zelf terug te betalen. Hiervoor is natuurlijk wel een behoorlijk eigen vermogen voor nodig. Deze oplossing komt in de praktijk dan ook niet vaak voor.
  • Het verkopen van de woning. Wanneer deze meer oplevert dan het uitstaande hypotheekbedrag is er overwaarde en kan de hypotheek dus volledig worden ingelost. Vaak is deze oplossing niet wenselijk, immers je zult dan moeten verhuizen. Ofwel door een nieuwe (goedkopere) koopwoning te kopen ofwel door een huurwoning te betrekken tegen vaak hogere maandlasten.
  • Een nieuwe hypotheek afsluiten bij de huidige geldverstrekker of een nieuwe geldverstrekker. Dit is voor de meeste mensen de meest wenselijke oplossing.

In de laatste oplossing schuilt het risico zoals dat de laatste tijd in de media wordt benoemd. Maar wat bedoelt men dan precies?

Het opnieuw financieren van het aflossingsvrije deel

Bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek wordt er getoetst of deze nieuwe lening binnen de acceptatiekaders valt. Belangrijk hierbij is de toetsing op inkomen. Vanaf 10 jaar voor de pensioendatum moet het inkomen getoetst worden met jouw pensioeninkomen. Vaak is dit lager dan het inkomen voor pensioendatum. Ook is de kans groot dat de rente waarmee getoetst wordt op dat moment hoger is dan de huidige rente. Een lager inkomen en een hogere toetsrente zorgen voor een lagere maximale hypotheeksom. Past de financiering niet? Dan moet alsnog voor een andere oplossing worden gekozen, in de praktijk meestal verkoop van de woning.
Wij vinden het daarom belangrijk om dit tijdig te toetsen en zo teleurstellingen te voorkomen. Bij nieuwe hypotheken is deze toetsing een vast onderdeel van het advies. In gesprekken met klanten die reeds elders een hypotheek hebben lopen en bij ons komen voor advies zien wij helaas te vaak dat hier geen aandacht aan is besteed. Zonder ingrijpen nu is de kans groot dat dit later niet meer opgelost kan worden en verkoop dus een “must” is.
In onze ogen is het hebben van een aflossingsvrije hypotheek in beginsel niet verkeerd. Uiteraard is geen schuld hebben beter dan wel een schuld hebben. Geen schuld hebben op de einddatum betekent echter wel hogere maandlasten tijdens de looptijd omdat dan alles moet worden afgelost. In de praktijk wordt meestal voor een middenweg gekozen. Door het merendeel af te lossen en om de lasten te beperken voor een gedeelte aflossingsvrij. De hoogte van dit aflossingsvrije deel moet dan wel passend zijn en later niet voor problemen zorgen.

Ons advies: laat ons adviseren

Heb jij een aflossingsvrije hypotheek? Dan is ons advies aan jou om een afspraak met ons te maken. Wij kijken dan samen met jou wat de schuld op de einddatum is. Ook kijken we naar de maatregelen die eventueel al genomen zijn om deze schuld op dat moment te kunnen aflossen.
Zien we nu al dat er op het eind van de looptijd van jouw hypotheek toch een restschuld overblijft? En is het jouw wens om ook dan in de huidige woning te blijven wonen? Wij toetsen of het realistisch is of je deze restschuld op de einddatum nog kunt financieren. Ook geven aan wat er nu gedaan kan worden om jouw hypotheeksituatie in de toekomst te verbeteren. Belangrijk hierbij is om tijdig te weten waar je staat. Hoe langer de resterende periode is tot de einddatum, hoe eenvoudiger er aanpassingen kunnen worden gedaan. Ons advies is daarom niet te wachten tot een paar jaar voor de einddatum maar om nu in actie te komen.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem gerust contact ons op.

0515-335142
mailen

wij helpen jouw lastige zaken

begrijpelijk te maken