Header Bergman Postma1

Nieuwe rekenmethode schadevrije jaren autoverzekering

Nieuwe rekenmethode schadevrije jaren autoverzekering

Vanaf 2016 geldt een nieuwe rekenmethode voor het berekenen van schadevrije jaren voor je autoverzekering. Ieder jaar dat je schadevrij rijdt, krijg je er 1 schadevrij jaar bij. Wanneer je een schuldschade claimt, val je 5 schadevrije jaren terug. Heb je meer dan 15 schadevrije jaren, en rij je schade, dan val je altijd terug naar 10 schadevrije jaren.

Vanaf wanneer?

De nieuwe rekenmethode gaat in op de hoofdpremievervaldatum van je verzekering in 2016. Dat is de datum waarop jouw polis afloopt dan wel verlengd wordt. Je vindt deze datum op de polis. Het bonus-malussysteem verandert niet: de korting die bij een trede hoort blijft gelijk.

Waarom deze nieuwe methode?

Het Verbond van Verzekeraars heeft tot deze nieuwe rekenmethode besloten omdat het momenteel niet duidelijk is hoe de schadevrije jaren worden opgebouwd en wat de verschillen zijn per verzekeraar. Daarom is een eenduidige definitie opgesteld voor het bepalen van het aantal ‘zuivere schadevrije jaren’.

Communicatie schadevrije jaren

Ieder jaar informeert jouw autoverzekeraar jou over het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Als klant ontvang je deze informatie in de verlengingsbrief. Het aantal schadevrije jaren staat ook op de polis die je ontvangt bij aanvang, bij mutaties en bij beëindiging van je verzekeringspolis.

Voor- en nadelen

Deze wijziging heeft gevolgen voor iedereen die een autoverzekering heeft. Het voordeel van de nieuwe regeling is dat deze veel duidelijker en inzichtelijker is dan voorheen. De wijziging pakt nadelig uit wanneer je veel schadevrije jaren hebt. Met 25 schadevrije jaren val je binnen deze nieuwe regeling met 1 schade al terug naar 10 schadevrije jaren. Voorheen viel je terug naar 20 schadevrije jaren. In die zin is de nieuwe regeling een stuk strenger.

Heb je vragen over je autoverzekering?

Neem gerust contact met ons op.

0515-335142
mailen

wij helpen jouw lastige zaken

begrijpelijk te maken