Header Bergman Postma1

Garantie tegen onderverzekering

Garantie tegen onderverzekering

Stel je krijgt te maken met een stevige waterschade. Behalve dat het heel vervelend is kan het ook behoorlijk in de papieren lopen. En stel dat dan ineens blijkt dat je onderverzekerd bent en geen garantie tegen onderverzekering hebt opgenomen. Dan kun je wel eens voor hele onaangename verrassingen komen te staan. Wij adviseren klanten altijd een garantie tegen onderverzekering te nemen voor zowel de opstal (woonhuis)verzekering als de inboedelverzekering.

Een rekenvoorbeeld

Stel, je zou eigenlijk een verzekerde waarde van € 200.000,- moeten hebben op de opstalverzekering. Wanneer je de verzekering zonder garantie hebt afgesloten voor zeg € 150.000,- , dan is er sprake van onderverzekering. Krijg je te nu maken met een waterschade van € 10.000,- dan krijg je van de verzekeraar maximaal € 7.500,- uitgekeerd (namelijk 150.000/200.000). Dit betekent dat je € 2.500,- uit eigen zak moet betalen. Een flinke tegenvaller!

Onderverzekering

Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. In de wet is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde som. Ben je onderverzekerd dan kan er dus een gat ontstaan tussen de werkelijke schade en het bedrag dat je uitgekeerd krijgt. Dat risico kun je vermijden door een garantie tegen onderverzekering op te nemen. In dat geval kan de verzekeraar bij een schade geen beroep doen op eventuele onderverzekering. Dit geldt zowel voor opstal- als inboedelverzekeringen. Voor alle duidelijkheid: je betaalt voor de garantie géén extra premie!

Oververzekering

Je kunt overigens ook oververzekerd zijn. Van oververzekering is sprake wanneer de verzekerde som hóger is dan de werkelijke waarde. De wet heeft bepaald dat je als verzekerde na een schade niet in een betere positie mag komen te verkeren. Elke gedekte schade wordt vergoed conform de voorwaarden, maar je ontvangt nooit meer dan de werkelijke schade. Het is dus belangrijk om de werkelijke waarde zo precies mogelijk te benaderen voordat je een verzekering afsluit. Dat kan door een waardemeter in te vullen: een inboedelwaardemeter bij een inboedelverzekering en een herbouwwaardemeter bij een opstalverzekering.

Waardemeters

Om een garantie tegen onderverzekering op te nemen zal de verzekeraar je vragen om zo’n waardemeter in te vullen. Als bij een schade vervolgens blijkt dat het bedrag dat de inboedelwaardemeter aangaf te laag is, dan doet de verzekeraar hier niet moeilijk over. Hij neemt dus het risico dat het bedrag misschien te laag is ingeschat en jij krijgt gewoon de volledige schade vergoed. Inmiddels hebben meerdere verzekeraars de herbouwwaardemeter vervangen door koppeling met meerdere databases waardoor de waarde van de woning eenvoudig kan worden bepaald. Dit scheelt veel werk en kans op fouten door een onjuiste berekening.

Wij adviseren altijd garantie tegen onderverzekering

Want een lage premie bij een lager verzekerd bedrag betekent bij schade vaak duurkoop!
Meer weten? Neem gerust contact met me op!
Peter Postma

0515-335142
mailen

wij helpen jouw lastige zaken

begrijpelijk te maken